Dezinfecție rețele de distribuție apă potabilă, riscuri rețele de apă


Curțare puțuri apă

Puțuri de apă

Problema: Debit scăzut datorită depunerilor de săruri de calciu pe fantele tubulaturii și a filtrelor.

Curțare rezervoare apă

Rezervoare de apă

Problema: Biofilmul creat de oxizii de metale și a sărurilor de calciu este un mediu propice întreținerii și dezvoltării bacteriilor precum: Pseudomonas aeruginosa, Legionella.

Curțare piscine SPA

SPA-uri și dușuri

Problema: Apa caldă se evaporă în picături foarte mici, conținând microorganisme; chiar și atunci când instalațiile se golesc, ramâne apă contaminată ce poate ajunge înapoi în sistem la repornire.

Turnuri de răcire

Turnuri de răcire

Problema: Curățarea și dezinfectarea turnurilor este esențială pentru operarea optimă, eficientizarea schimbului de căldură, prelungirea vieții pompelor și a costurilor reduse de mentenanță.

Rețeaua internă de distribuție apă

Rețeaua internă de distribuție apă

Problema: Conductele interioare sunt contaminate atunci când apar avarii, când se efectuează intervenții asupra lor sau când apa stagnează pe conducte nefuncționale formând astfel depozite de apă propice dezvoltării bacteriilor.

Rețeaua exterioară de distribuție apă

Rețeaua exterioară de distribuție apă

Problema: Pot fi contaminate începând de la agenții patogeni până la obiecte precum rădăcini de copaci.

Certificările noastre: