Curățare rezervoare Industriale și Private


Suntem prima alegere, atunci când vine vorba despre golirea și curățarea rapidă, sigură și eficientă a rezervoarelor de apă potabilă.

Împreuna cu partenerii noștri am dezvoltat soluții chimice puternice, însă în același timp și foarte sigure, cu care îndepărtăm poluanții - cum ar fi uleiurile, motorina sau solvenții - și care îndepartează biofilmul prin simplu contact.

Industria apei se confruntă cu provocări descurajatoare: de o parte sunt consumatorii, care așteaptă servicii la standarde tot mai ridicate iar de cealaltă parte, organismele de reglementare, care impun îmbunătățirea constantă a calității.

De aceea, în prezent, ne aflăm în fața unui moment critic: implementarea unui sistem rapid și eficient, prin care să se monitorizeze atât serviciile uzuale de întreținere, cât și intervențiile în caz de urgență - servicii în care TRIFCO excelează.


BOSIET Logo

Toate echipele noastre sunt pregătite pentru procedurile de siguranță și situațiile de urgență pentru spații închise și BOSIET (code 5700).


Managementul deșeurilor

Management ape reziduale in-situ


În timpul oricărui proces de golire sau curățare, se va produce, inevitabil, apa reziduală. Ceea ce poate fi controlat, este impactul potențial pe care această apă reziduală îl poate avea asupra terenurilor învecinate.

TRIFCO Consult asigură procese pentru tratarea apei reziduale in-situ, ce pot preveni orice fel de efecte nocive asupra mediului înconjurător.

Management ape reziduale off-site


În locațiile unde nu se poate face tratarea in-situ a apei reziduale, TRIFCO poate minimiza, într-o primă fază, volumul generat de apa reziduală iar mai apoi, poate organiza evacuarea acesteia în altă locație, fapt care minimizează costurile și neplăcerile provocate clientului.


Selecție lucrări

Certificările noastre: